Как Дж. К. Роулинг и нейната фондация подкрепиха най-уязвимите деца в Европа

Снимка: Андрю Теста

Дж. К. Роулинг е един от онези ярки примери от световна величина, които доказват как силата на човешкото, разбирането за справедливост и решимостта за противодействие срещу социалните проблеми могат да променят света. През 2004 г., след като вижда статия във в. „Сънди Таймс" за деца в институции, чиито легла приличат на клетки, Дж. К. Роулинг решава, че е длъжна да направи нещо за решаването на този ужасен проблем. В следствие на това тя основава фондация „Лумос", която започва активна работа и в дома за деца в Крушари. В крайна сметка „смъртта" на социалния дом се случва благодарение на голямата промяна в мисленето, на един голям проект и, разбира се, на интервенцията на Роулинг, създателката на сирачето-магьосник Хари Потър.

Най-важният ефект обаче се изразява в това, че в резултат на активна и целенасочена работа се променят конкретни човешки съдби. Такава промяна се случва и в живота на две млади момичета с леки увреждания, отраснали в Крушари и поставени под опеката на директора на институцията. Благодарение на застъпническите действия и подкрепата, която получават, през 2015 г. се инициират съдебни дела, вследствие на които тяхното запрещение се отменя. Днес Милена Стоянова и Елица Маринова могат свободно да упражняват своите  граждански права и да вземат самостоятелни решения, касаещи собствения им живот - къде и с кого да живеят, какво да работят и др. Двете момичета бяха подкрепени в рамките на пилотната програма "Следваща стъпка", изпълнявана от Български център за нестопанско право и Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения.  

Повече за историята на Дж. К. Роулинг и как нейната фондация подкрепи най-уязвимите деца в Европа може да прочетете в статията „Дж. К. Роулинг и детето в клетката"  на списание „The Sunday Times"


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания