Национална платформа на самозастъпниците – гласът за промяна и равни права на лица с интелектуални затруднения

Неформалната организация обединява хора с интелектуални затруднения и техни подкрепящи, които публично говорят за себе си, стоят зад своите убеждения и се застъпват за правата и равнопоставеността пред закона на всички лица с интелектуални затруднения от страната.  В рамките на платформата членовете обсъждат и сами решават кое е важно за тях, за техния живот и как гласът им да бъде чут от властимащите, от които зависи вземането на решения, касаещи пълноправното им включване в обществения живот. 

Участието в Платформата дава възможност на членовете й да повишат своята увереност и умения за вземане на решения, да познават своите права и да изградят чувство за отговорност в области, отнасящи се до  личния им живот. Обединяването в неформална група помага на самозастъпниците по-успешно да развиват уменията си за ефективно участие на системно ниво и да получават знания за включване в процесите на подкрепено вземане на решения.


В началото бе … Учредителното събрание 


Националната платформа на самозастъпниците беше създадена на 25 ноември 2015 г. с провеждане на Учредително събрание в гр. София.  На срещата присъстваха повече от 40 самозастъпници и застъпници от Видин, Русе, Добрич, Ловеч, Бобов дол, Сопот, Пазарджик, Пловдив и София. След проведено гласуване учредителите избраха първия Председател на Националната платформа на самозастъпниците в лицето на Мариета Петрова от гр. Видин. С избирането си за Председател тя получи правото да участва в заседанията на Управителния съвет на БАЛИЗ и да гласува в Общото събрание на БАЛИЗ. За Заместник-председател на Платформата беше избрана Габриела Вълчева от гр. Добрич, а в състава на Ръководната група към Платформата бяха включени Симеон Стоянов от гр. Русе, Илия Рангелов от гр. Ловеч и Станимир Панайотов от гр. Сопот. 


На събранието учредителите обсъдиха правилата за функциониране на Платформата и приеха Първи самозастъпнически стъпки


На 10 и 11 март 2016 г. в гр. София се проведе Международна конферeнция на тема "Правоспособност и достъп до правосъдие за хора с интелектуални затруднения. Отражение на прилагането на чл. 12 и чл. 13 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ)". Събитието постави акцент върху темите за упражняването на граждански права от лица с интелектуални затруднения съобразно техните желания и предпочитания.

Мариета Петрова, председател на Националната платформа на самозастъпниците към БАЛИЗ, развълнува  участниците с емоционалната си и впечатляваща презентация, отразяваща гласа на хората с интелектуални затруднения. През личната си история тя  успя да убеди аудиторията в това, колко е важно всички хора с увреждане или не, да бъдат равни пред закона, да имат възможността да реализират своите желания и потенциал, и да бъдат пълноправна част от обществото.

На въпроса „Какво искаш да постигнеш като Председател на Платформата?"Мариета с готовност отговаря: „Искам да защитавам правата на самозастъпниците и да говоря от тяхно име, и да ги представлявам пред други организации. Искам да повиша знанието на обществото и на политиците, че гласът на лицата с интелектуални затруднения има значение и трябва да бъде чут. Искам да се премахнат домовете за хора с увреждания и да се направят повече защитени жилища."


Освен това с избирането й за Председател на Платформата пред Мариета се отвориха възможности за осъществяване на нейните мечти - за пътуване и посещаване на други градове, за срещи и общуване с различни хора.

Чуждестранният опит в самозастъпничеството 


На европейско ниво за организации на самозастъпници се говори още от 2000 г.  Днес Европейската платформа на самозастъпниците е най-голямата действаща платформа, която обединява самозастъпнически групи на лица с интелектуални затруднения от различни държави в Европа. Членовете на Платформата се учат как да говорят за себе си пред обществеността, да познават и да се застъпват за своите права и да бъдат посланици на промяната в своите страни. Европейската платформа е част от Inclusion Europe – европейско сдружение на хора с интелектуални затруднения и техните семейства. Други известни примери са Националната платформа на самозастъпниците в ИрландияSelf Advocates Becoming Empowered (SABE) – национална организация на самозастъпниците в С.А.Щ, Self-Advocate Net – интернет страница на самозастъпници и техни подкрепящи от цял свят, Британска Колумбия, Канада и др.АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания