Материали

"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.

Монографията “Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства” на Стоян Ставру разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица, поставени "на границата" между правото и философията, в контекста на новата реформа на българското лично право
повече

Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, Внесен от Министерски съвет в 43-тото Народно събрание на 04.08.2016 Основни акценти

В законопроекта се съдържат всички принципи и стандарти, заложени в чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Според тях затрудненията не могат да бъдат основание за отнемане на човешки права чрез ограничаване на дееспособността, а напротив – хората с увреждания трябва да бъдат подпомогнати чрез подходящи подкрепящи мерки и мрежи от услуги, достъпни за всеки нуждаещ се. С новия нормативен акт се въвежда основна ценностна промяна в уредбата на дееспособността, при пълно отразяване препоръките за законодателна реформа на Общ коментар № 1 от 2014 г. на Комитета за правата на хората с уреждания към ООН.
повече

Национална платформа на самозастъпниците – гласът за промяна и равни права на лица с интелектуални затруднения

През 2015 г. в България се създаде първата по рода си Национална платформа на самозастъпниците към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
повече

Вила „Ривиера" Варна - място от и за хора с големи и чисти сърца

Дневен център „Ривиера” е социална услуга в общността на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, която предлага целодневна грижа за младежи и възрастни хора с умствени увреждания. Запознайте се повече с дейността на Сдружението и Центъра чрез сайта им и фейсбук страницата.
повече

Как Дж. К. Роулинг и нейната фондация подкрепиха най-уязвимите деца в Европа

Благодарение на застъпническите действия и подкрепата, която получават, през 2015 г. се инициират съдебни дела, вследствие на които днес Милена Стоянова и Елица Маринова могат свободно да упражняват своите граждански права и да вземат самостоятелни решения, касаещи собствения им живот.
повече

До месец внасят проектозакон за защита на хората под запрещение

Филмът на БНТ "Под запрещение" изигра роля законовите промени да добият по-голяма публичност, като постави за пореден път въпроса за равните права между хората.
повече

Примерът на Израел: „Откъс от доклада „Алтернативи на запрещението относно финансови въпроси”

Примерът на Израел: „Откъс от доклада „Алтернативи на запрещението относно финансови въпроси”, автор: BIZCHUT
повече

Интро-версия: От запрещение към свобода, автор: Харалан Александров

Настоящото изследване е подготвено от екип с ръководител и главен изследовател д-р Харалан Александров – социален антрополог, организационен консултант и анализатор на обществените процеси.
повече

Примерът на Ирландия: Закон за подкрепено вземане на решение (Дееспособност), 2013г. Преглед

Този документ не е предназначен да представя правно тълкуване
Дирекция „Справедливост и равенство”
повече

НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ В ТРУДОВОПРАВНИЯ СТАТУС НА ЛИЦАТА, ВЪВЕДЕНИ С КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Статия на Цвета Попова, дипломиран юрист и асистент в катедра „Трудово и осигурително право” при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Води семинарни занятия на редовни и задочни студенти по Трудово право и по Осигурително право. Докторант е като изследва и подготвя дисертация по темата „Осигурителния стаж в българското законодателство”.
повече

    1  2  3    »


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания