Материали

Българската дискусия за запрещението

Българската дискусия за запрещението: между решението на Конституционния съд и Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа, статия на Велина Тодорова
повече

Резюме на решението на Европейския съд по делото СТАНЕВ срещу БЪЛГАРИЯ

Резюме на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Голяма камара, СТАНЕВ срещу БЪЛГАРИЯ (по жалба № 36760/06)
повече

РЕЗЮМЕ на РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА ДЕЛОТО СТАНКОВ

РЕЗЮМЕ на РЕШЕНИЕ НА IV ОТДЕЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛО, ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА № 25820/07, ПОДАДЕНА ОТ СТЕФАН НИКОЛОВ СТАНКОВ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Заседанието е проведено на 17 март 2015г., Страсбург
повече

Общ коментар № 1 (2014), Член 12: Равнопоставеност пред закона, КПХУ

Общ коментар № 1 (2014)
Член 12: Равнопоставеност пред закона на Комитета за правата на хората с увреждания
повече

Новата парадигма на правосубектността: Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Автори на настоящия текст са Надя Шабани, юрист, програмен директор на Български център за нестопанско право (БЦНП), Павлета Алексиева, юрист, програмен директор на БЦНП, Мариета Димитрова, адвокат, правен консултант на БЦНП, Анета Генова, адвокат, правен консултант на Mental Disability Advocacy Center, Будапеща, Велина Тодорова, доц. по гражданско и семейно право, ИДП – БАН.

Текстът е публикуван в списание "Правна мисъл", 1, 2014 г.
повече

Проучване на ефекта и икономическите ползи от подкрепеното вземане на решения 2014

Настоящият документ представлява обобщение на резултатите от Изследване на ефекта и икономическите ползи на подкрепеното вземане на решения, разработен съвместно от фондация “Де Пасарел България” и Българския център за нестопанско право (БЦНП) в рамките на проект “чл. 12 – Следващата стъпка” (2012-2014), част от Програма Следваща стъпка.
повече

Насоки за промяна на политиките

Осигуряване на възможности и среда, в която хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми упражняват правата си. Какво, къде и как
повече

Пътеводител за упражняване на права

Подкрепено вземане на решения (ПВР) - Касае хора, които са изключени от общността в резултат на интелектуално затруднение и/или психичноздравен проблем - хора, за които се счита (някой счита), че са неспособни да вземат решения, да работят и пр. в течение на целия им живот или в определени периоди от него (например в период на психична криза).
повече

Подкрепено вземане на решения или как хората с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения могат да бъдат независими в живота ...

Презентация на Надя Шабани, БЦНП
Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"

„Подкрепено вземане на решение“ е процес,в който подкрепящи лица помагат на пълнолетни хора с психично здравни проблеми или с интелектуални затруднения във вземането на решения за техния личен живот, здраве, финанси и собственост. Подкрепеният човек сам избира хората, които ще му помагат, като включва членове на семейството, приятели и застъпници, на които вярва.
повече

«    1  2  3    »


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания