Материали

Новата формула за дееспособността - възможност за всички да упражняват правата си

Презентация на Мариета Димитрова, БЦНП
Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"

Съдържание на презентацията:
Анализ на съществуващото българско законодателство
относно дееспособността в светлината на чл.12 от
КПХУ;
Очертаване на правните проблеми и
предизвикателства;
Промяна на парадигмата в българския контекст.
Разглеждане на конкретни мерки за подкрепено
вземане на решения.
повече

Запрещението. Лабиринт без изход

Презентация на Анета Генова, MDAC
Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"

Към 2008 г.: над 39304 са лицата, за които се счита, че са с интелектуални увреждания;
75981 са диспансеризирани като “психично болни”.
Под запрещение са над 7 000 души.
Над 85 % от хората, живеещи в институции са поставени под запрещение.
повече

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Ратифицирана от България на 26 януари 2012 г.
повече

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Според закона, «[н]а задължително лечение в държавно или общинско лечебно заведение, постановено по съдебен ред, подлежат и болни от шизофрения, параноя, циклофрения, епилепсия, от сенилни, пресенилни, травмени, съдови и органично-мозъчни психични разстройства, от инфекциозни, соматогенни, психогенни и интоксикационни психози, от олигофрения и тежка психопатия, които поради заболяването си могат да извършат престъпления от значителна обществена опасност или представляват опасност за близките си или за околните, или застрашават сериозно здравето си.»
повече

Имаш право да решаваш

брошура на лесен за четене текст
повече

«    1  2  3    


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания