Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"

04 октомври 2013
Целта на правния семинар е създаването на пространство за споделяне на експертни познания и сравнителна информация относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като поставя специален фокус върху концепцията за подкрепено вземане на решение, предвидена в чл. 12 на Конвенцията. Семинарът е насочен към вдъхновяване на дискусия относно належащата промяна в правната теория и доктрина по отношение на въвеждането на тази концепция в българското законодателство. Форумът ще предостави възможност на националните и международни участници да споделят мнения, аргументи и коментари относно необходимите промени в правната рамка във връзка с въвеждането на тази концепция в българското законодателство.

Гост лектори на събитието ще бъдат международни правни експерти и практици, които ще представят концепцията за подкрепено вземане на решения, залегнала в основата на новата гледна точка за дееспособността, съгласно член 12 от Конвенцията, както и сравнително-правен преглед на решенията за въвеждането й в националните законодателства. Сред тях са професор Джерард Куин от „Център за права и политики, насочени към хората с увреждания", Национален университет на Ирландия, Голуей, Уважаемата Кристин Бут Глен, професор и декан на Емерита, Правно училище CUNY, Ню Йорк, г-жа Лана Керцнер - адвокат, лектор по правата на хората с увреждания, Университет Райърсън, Торонто, Канада, г-н Йотaм Толуб, правен консултант Bizchut – Израелски център за човешки права, насочен към хората с увреждания, г-жа Александра Тамамович,  MDAC, Център за защита на хора с интелектуални затруднения и други.

Събитието се провежда под патронажа на Омбудсмана на Република България, г-н Константин Пенчев.

Организатори: Български център за нестопанско право и Института за държавата и правото при Българската академия на науките в асоциирано партньорство с Българска съдийска асоциация.
Дати на провеждане: 16 и 17 октомври 2013 г.


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания