Пътуваща фотоизложба " ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ" гостува на Община Пазарджик

04 декември 2013
От 3 декември до 6 декември, жителите на община Пазарджик имат възможността да разгледат част от изложбата "Включени, не заключени", която ще бъде разположена във фоайето на Общината.
Фотографиите представят кадри от живота на хора с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения в България през поглед на младия социален фотограф Боян Христов. Концепцията за изложбата е творение на Яна Тавание. Героите на снимките са хора, включени в Програмата за подкрепено вземане на решения "Член 12 - следваща стъпка" на Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията.
Благодарим за съдействието на приятелите ни от Сдружение "Егида", както и на Община Пазарджик за домакинството. 

Пътуващата фото изложба е част от Кампанията за подкрепено вземане на решения на Български център за нестопанско право и партньори:

Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ние ПРЕДЛАГАМЕ законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

А ВИЕ?

Можете да станете част от кампанията, като я подкрепите тук.


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания