На 12 декември се проведе втори семинар за съдии по темата за дееспособността на хората с увреждания

03 януари 2014
Семинарът бе част от кампанията на Български център за нестопанско право и партньорските ни организации - Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги, за подкрепено вземане на решения. Семинарът бе организиран по инициатива и със съдействието на Окръжен съд Благоевград и Югозападния университет.

Събитието се проведе в Благоевград в сградата на Югозападен университет „Неофит Рилски". Участниците бяха над 40, като сред тях имаше съдии от района на Благоевградския окръжен съд, студенти по право и представители на академичните среди. Семинарът протече под формата на свободна работна дискусия посветена на важните моменти относно несъответствието на вътрешното ни право за поставяне на пълнолетни лица с интелектуални и психични увреждания под запрещение с международните правни инструменти и практическото приложение на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Гости на семинара и участници в обсъждането бяха антропологът Харалан Александров и психиатърът Владимир Сотиров.

Тези обучения са част от Кампанията за подкрепено вземане на решения:

Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ние ПРЕДЛАГАМЕ законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

А ВИЕ?Можете да станете част от кампанията, като я подкрепите тук!


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания