Пътуваща фотоизложба " ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ"

05 октомври 2013


Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на пътуващата фотоизложба "Вкюлючени, не заключени".

С фотоизложбата започваме Кампания за набиране на обществена подкрепа за реформа на законодателството относно запрещението, настойничеството и попечителството, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България в началото на 2012 г.

Ние вярваме, че трябва хората с психично здравни проблеми и интелектуални затруднения да имат равен шанс за независим живот. Убедени сме, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време  т.е. че могат лично да упражняват правата си.
За да се случи това, по начин който да гарантира, защита от злоупотреби и манипулации са необходими законодателни промени за въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения.

Изложбата ще бъде открита на 15ти октомври от 18.30 часа в Център за култура и дебат "Червената къща".

Очакваме да се видим на откриването,
Екип на Български център за нестопанско право

Фотоизложбата се осъществява в рамките на проект „член 12 – следваща стъпка", изпълняван от Български център за нестопанско право.
Финансирането на този проект е предоставено от Фондация „Отворено общество".  
Фотография: Боян Христов
Идея, реализация и текст: Яна Бюрер Тавание





АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания