Правото да решаваме сами и как да се застъпваме за него

23 януари 2017

От 15 до 17 януари Вършец бе домакин на среща-обучение на представителите от Националната платформа на самозастъпниците към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Платформата обединява хора с интелектуални затруднения от цяла България, които вземат сами решения и защитават своите права и правата на другите като тях. Те, заедно със своите подкрепящи, се застъпват за промяна в законодателството у нас. Тя предвижда отмяна на режима на запрещението, което ще даде шанс и ще признае правото на всеки човек да получи необходимата подкрепа, за да взима самостоятелни решения за живота си, без да бъде изключван от живота в общността. 


Български център за нестопанско право (БЦНП), който активно участва в изработването на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и в процесите по застъпване за приемането му, взе участие в обучението чрез своите представители Айлин Юмерова и Анна Адамова. Те представиха на участниците какъв е пътят на един закон към живота, или как се приемат законите у нас, и как най-добре можем да се подготвим за една застъпническа среща. От години БЦНП работи за подобряване уменията на гражданските организации и защитниците на човешки права да провеждат успешни застъпнически инициативи, като един от основните начини за влияние върху политическите решения от страна на гражданския сектор. Самозастъпничеството, на свой ред, е умение да говорим сами за себе си, за личната ни история, за проблемите, които срещаме, и за начините, по които искаме те да бъдат разрешени. На практика, лицата с интелектуални затруднения са най-истинските посланици на необходимостта от въвеждане на система от мерки за подкрепа за вземане на самостоятелни решения, която да спре заместването на волята и предпочитанията им с нечии други. Ето защо, част от усилията на БЦНП и БАЛИЗ са в посока включване на хората с интелектуални затруднения в различни застъпнически инициативи за приемането на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа и превръщането им в успешни самозастъпници за правото им на достоен живот.

Ето какво споделиха Айлин и Анна за срещата си със самозастъпниците във Вършец:

Айлин: „Да говориш за себе си и едновременно с това да се застъпваш за правата на другите като теб е истинско изкуство. И това, което видях от първо лице и което ме възхити най-много, беше, че тези хора имат страхотно усещане за общност и желание да се себеизразят, но преди всичко - бъдат чути в името на всички. Те са супер позитивни и тяхната непринуденост заразява с оптимизъм. Мечтаят скромно за най-съществените неща – да могат да работят, да могат да пътуват, да имат семейство… Все неща, на които имат право на хартия, но условията ги спъват – условия, насърчавани пак от същата тази дума на закона. А те са съвсем можещи и способни хора и всичко, от което се нуждаят, е малко подкрепа. Това беше и нашата задача – да ги подкрепим, за да разгърнат истинския си потенциал."

Анна: „Един от основните въпроси, които бяха задавани по време на обучението, бе „Как се чувстваш?". Аз видях, чух и усетих хора, които се чувстват живи, подкрепени и обнадеждени. Които вярват, че е възможно законодателят да признае правото им да вземат решения за живота си и да вдигне „похлупака" на запрещението, под който трудно се вирее в съвременното общество."

В края на срещата всички участници изградиха една символична обща мрежа от подкрепа и си обещаха постоянство в усъвършенстването на застъпническите и самозастъпническите им умения.


Участието ни в инициативата е в рамките на Програма "Следваща стъпка", изпълнявана от Български център за нестопанско право в партньорство с БАЛИЗ, Глобална инициатива в психиатрията и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги, с финансовата подкрепа на Фондация Институт "Отворено общество", Швейцария.

АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания