„На турне“ в Африка

18 май 2017Решителна и неуморна, изложбата „Решавам=Съществувам" продължава да пътува по широкия свят, за да споделя своите скромни, но чисто човешко послания и да се докосва до сърцата на хиляди, а защо не и милиони хора из планетата, независимо от тяхната раса, националност, религия. Хора, за които признаването на човешкото достойнство, свободата на личността и  равнопоставеността пред закона са висша ценност. Но… и все още борба за постигане. Както в България, така и в близки и далечни страни. 

След Ирландия, Казахстан, Швейцария и Перу този път изложбата е още по-дръзка в плановете си за пътешестване, защото е решена за втори път да прескочи Екватора, за да достигне новия си още по-далечен хоризонт – Република Южна Африка. От там започва и африканското турне на посланието „Решавам=Съществувам". В началото на юни 2017 г. картините, щрихиращи личните съдби на хора с увреждания, заключени в затвора на присъденото им запрещение, ще гостуват в офиса на Южноафриканската комисия по правата на човека (South African Human Rights Commission). Комисията е национална институция, създадена, за да подкрепя конституционната демокрация. Тя се стреми да насърчава зачитането, спазването и защитата на правата на човека за всички граждани, без страх или покровителство.Алиса, Тома, Иван и другите емблематични персонажи от изложбата, изрисувани с цвят от художника Надежда Георгиева-Над и обрисувани в думи от Яна Бюрер Тавание, получиха покана за гостуване и в Панафриканския парламент. Парламентът е създаден като орган на Африканския съюз, за да се осигури пълноценното участие на африканските народи в развитието и икономическата интеграция на континента. Сред основните цели на Панафриканския парламент е насърчаването на прилагането на принципа за човешките права и демокрацията в Африка.   
   
Поредното участие на изложбата в официално събитие в Африка ще бъде на Петата годишна африканска конференция за правата на хората с увреждания, която ще се проведе на 7-и 8-и ноември 2017 г. в Центъра за правата на човека, Претонски университет в Южна Африка. Чрез присъствието си картините ще „споделят" българския опит за загърбване на морално остарелия режим на запрещението и за въвеждане на по-добър и равнопоставящ модел за подкрепа на хората с увреждания при вземането на важни за тях решения, залегнал в проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Темите на тазгодишния форум ще бъдат посветени на последиците от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) за африканския регион, като специален фокус ще бъде поставен върху чл. 13 – правото на достъп до правосъдие, и чл. 12– равнопоставеност пред закона. В рамките на годишната конференция ще се обсъдят и възможностите за разработване на механизми и стратегии за ефективно адаптиране и прилагане на чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията, както и на взаимодействието между двете разпоредби.

Изложбата „Решавам=Съществувам" е създадена по инициатива на Български център за нестопанско право (БЦНП) в партньорство с фондация „Светът на Мария", Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Глобална инициатива в психиатрията (ГИП) – София,  в рамките на Програма „Следваща стъпка". Автор на изложбата е Надежда Георгиева (Над), а текстовете са създадени от Яна Бюрер Тавание.


АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания