От 12 до 25 юни можете да разгледате изложбата "Решавам=Съществувам" в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ в София

02 юни 2017Представете си живот,
в който не можете да вземете нито едно решение за себе си - от това къде да живеете, до това какво да си купите. Звучи абсурдно, нали? И е. Но хиляди хора в България имат такъв живот.

Чрез системата на запрещението (съществуваща в България от 1949 г. насам), властта върху живота на хора с интелектуални затруднения или психични проблеми се предоставя в ръцете на друг. Този друг, настойник или попечител, разполага с всичко – с живота, емоциите, със свободата на човека.

Хората, поставени под запрещение, нямат право да решават нищо за себе си - от по-големи неща като това къде ще живеят и дали ще сключат брак, до дребни детайли като какво ще ядат или облекат днес. Тези хора не разполагат с никаква власт; техният глас, желания, мисли, нямат стойност пред закона. Много от тях стават жертва на собствените си настойници, които се обагодетелстват с имотите или парите им. Много биват затваряни за цял живот в институция, без правната възможност да инициират процес, който да ги изведе от там. Поставянето под запрещение се случва твърде лесно, и в общия случай е завинаги.

Новият подход се нарича Подкрепено вземане на решения. Той е предвиден в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България, и представлява ключ за осигуряване на равенство пред закона за всички – ключ, който отваря врати към това да бъдеш автор на собствения си житейски път, да бъдеш част от общност, да държиш контрола върху собственото си развитие.

Изложбата на Надежда Георгиева (Над) с текстове на Яна Бюрер Тавание, която ще бъде в Градската градина между 12 и 25 юни, е вдъхновена от действителни истории. Изложбата  разказва за липси, различия и самота, но и показва и колко сме еднакви - и щастливи - когато желанията ни биват зачитани и получим шанса да чертаем собствения си път.

Изложбата "дава думата" и на самите хора с увреждания и техните близки, да говорят за своите мечти и възможности, и за пречките пред тях.

С изложбата се набира обществена подкрепа за премахване на системата на запрещение и спазване на гаранциите, които дава член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и за приемане на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да застанат начело на живота си, да бъдат част от обществото, да решават, следователно – да бъдат.


Всеки, който иска да подкрепи реформата, може да го направи тук, на www.equalrights.bcnl.org.

Изложбата е инициирана от Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София" и Фондация „Светът на Мария" и с подкрепата на Столична община, Дирекция „Култура".

От Софийската си премиера в галерия "Credo Bonum" преди една година, изложбата "Решавам = съществувам" e гостувала на 9 места в България, както и в 5 държави на четири континента – Ирландия, Перу, Казахстан, Швейцария, Република Южна Африка.

Изложбата бе поканена да бъде част от инициативата на ООН за отбелязване на Международния ден за правата на хората с увреждания. На 2 декември 2016 г. в Двореца Уилсън, Женева, изложбата бе официално открита от специалния докладчик по правата на хората с увреждния - Каталина Девандас Аугилар, върховният комисар на ООН по права на човека – Зеид Раад ал Хюсеин и Посланика на България в ООН – Деяна Костадинова.

Изложбата се осъществява в рамките на Програма „Следваща стъпка". В рамките на Програмата се апробира подкрепено вземане на решения с реални хора на 9 места в България. Натрупаният опит и знание се използва при разработването на предложения за изменения на законодателството относно запрещението и въвеждането на нови мерки за подкрепа при упражняване на основни човешки права.АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания