Фестивалът на способностите – успехи и надежди в един ден

10 октомври 2017
В неделя лъчите на 8-октомврийското слънце озариха Фестивала на способностите, който се състоя под куполите на Ларгото в София.  На едно място се събраха жители и гости на столицата, малки и големи приключенци, известни личности и герои на собствените си истории, хора с отношение или без никакъв досег до темата за равенството на всички в обществото. Така, фестивалът обедини различните, предизвика ги да се забавляват заедно и едновременно с това да научат нещо ново за пъстрия свят, който всички ние споделяме. Свят, изпълнен с човешки съдби, обусловени от уменията и възможностите на всеки от нас, и съществуващ заради способността ни да се подкрепяме и да си помагаме в пътя ни напред.

Успехът
Макар и нескромно, всички замесени в реализацията на фестивала, обявяваме предизвикателството Ability Fest Sofia 2017 за успешно преминато. И го правим заради отзивите на другите, заради искрените усмивки и изпълнените с вълнение детски очи, заради споделените усещания и дори сълзи от силните емоции, заради неподправеното любопитство и жаждата за съпреживяване, изразени от участниците във фестивала.


„Без слух или без зрение - ръкавицата бе хвърлена и предизвикателството прието! Не беше лесно! Но опитахме и сега усещането за света е малко по-различно... Малко поВЕЧЕ... благодаря!"  - Рая Генчева, коментар във Фейсбук.


Присъствието на фестивала в медиите също е показателно за успеха му. Вярваме, че не само търсенето на добър материал за отразяване, а и прозиране на смисъла и идеята на събитието доведоха репортери от различни програми в неделния ден. Вярваме го заради подготовката, която показаха, и ангажираността, която проявиха – включвайки се сами в предизвикателствата на фестивала.


Силното медийно отразяване е, всъщност, вторият успех на фестивала. Първият е създадените у всички участници в предизвикателствата и работилниците на Ability Fest Sofia радост и усещане за съпричастност в един свят, изпълнен с повече разбиране и приемане на различията помежду ни. Снимките, публикациите и репортажите пренесоха тези емоции отвъд рамките на фестивала и поставиха на фокус способностите и уменията на хората с увреждания, а не техните затруднения, повдигайки въпроса за отговорността на всеки да приеме по достоен начин различието.
Надежди и очаквания
Вложихме всичко във Фестивала на способностите с надеждата, че той ще успее да генерира достатъчно количество гражданска енергия, за да провокира качествена промяна в зачитането на правата на хората с увреждания чрез премахване на остарелия режим на запрещението и замяната му с нови форми за подкрепено вземане на решения. Остава надеждата, че отзвука от събитието ще достигне до тези, които вземат решения и ще ги провокира към действие.   
Очакването Фестивалът на способностите ще се превърне в традиция е голямо – както от страна на посетителите и участниците, така и от организациите, които допринесоха фестивалът да се случи.
 

Надежди има и Ability Fest да се превърне в пътуващ фестивал из цялата страна – Ability Fest Plovdiv, Ability Fest Varna и пр., и пр. Защото преживяванията, които фестивалът провокира, изграждат и променят нагласи – нагласите спрямо другите и спрямо собствената ни отговорност да виждаме отвъд различията и да бъдем подкрепата, от която другите се нуждаят, за да бъде споделеното ни преживяване, наречено живот, по-добро и по-смислено.


Зависи от нас дали фестивалът ще стане ежегоден – от това колко хора ще застанат зад идеята и ще я припознаят дотолкова, че фестивалът да продължи. Зависи от нас и доколко имаме нужда от подобни събития, за да разбираме по-добре човешкото многообразие и на какво ни учи то, за да (пре)осмисляме ежедневното си поведение и нагласи спрямо хората с увреждания и нещата , от които имат нужда – подкрепа, разбиране, приемане.  Усмивка, поглед към равен и готовност за съдействие в онова, което те искат и мечтаят, е нашият принос, чрез който достойният живот за всички в обществото ни е възможен. Защото само Заедно можем всичко!С благодарност към всички включили се във Фестивала на способностите София 2017!АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания